Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.9
ze dne 02.09.2009

Usnesení ke zpracování projektové dokumentace „Oprava komunikace Opuková v Praze  - Řepích“

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

s výběrem a cenovou nabídkou společnosti Cityplan s. r. o.


II. UKLÁDÁ

paní starostce Jitce Synkové podepsat smlouvu o dílo.

Tisk Export článku do PDF