Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.37
ze dne 12.11.2007

Usnesení ke změně v komisi dopravní a bezpečnostní.

Rada MČ

I. bere na vědomí abdikaci Ing. Jiřího Dvořáka na členství v komisi dopravní a bezpečnostní.


II. schvaluje  Martina Marka za člena komise dopravní a bezpečnostní.

Tisk Export článku do PDF