Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.2
ze dne 03.10.2007

Usnesení ke změně rozpočtu k 30.9. 2007

Rada MČ

I. projednala změny rozpočtu k 30.9. 2007.


II. schvaluje rozpočtová opatření č. 70-93 .


III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 30.9.2007 k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24.10. 2007.

Tisk Export článku do PDF