Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.21
ze dne 08.10.2008

Usnesení ke změně oprávněného nájemce b.j.č.  XY  pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. XY, z matky XY na dceru XY.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit změnu jména oprávněných nájemců z paní XY na slečnu XY předmětné bytové jednotky č.XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1212 - 1218 v m.č. Praha 17,  v seznamu ze ZMČ č. 14.9 ze dne 17.9.2008  citovaného usnesení před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.  


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF