Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.35
ze dne 10.12.2007

Usnesení ke změně  Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku MČ Praha 17 a Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje ve věci nakládání s nebytovými jednotkami

Rada MČ

I. projednala změnu Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku MČ Praha 17 a Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje ve věci nakládání s nebytovými jednotkami

II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit změnu textu bodu: Nebytové jednotky v Zásadách prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku MČ Praha 17 a v bodu  č.10 v Prováděcím předpisu k Zásadám prodeje jednotek : "Nebytové jednotky  v domech určených k prodeji zůstanou v majetku MČ Praha 17. Nebytové jednotky nebudou předmětem prodeje vlastníkům jednotek "

III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF