Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.2
ze dne 20.08.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.8.2008

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 71-82

      
II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.8.2008 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 17.9. 2008

Tisk Export článku do PDF