Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.13
ze dne 20.05.2009

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.5 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE

rozpočtová opatření č. 35-46


II. UKLÁDÁ

Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 5. 2009 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24.6 2009

Tisk Export článku do PDF