Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.4
ze dne 09.03.2009

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.3. 2009

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 1-7

      
II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.3.2009  ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 18.3. 2009

Tisk Export článku do PDF