Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.4
ze dne 24.09.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.9. 2008

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 83-94

      
II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 30.9.2008 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 29.10. 2008

Tisk Export článku do PDF