Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.45
ze dne 04.05.2009

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.4 2009 – DODATEK

Rada MČ

I. SCHVALUJE

rozpočtové opatření č. 34


II. UKLÁDÁ

Bc. B. Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 4. 2009- DODATEK ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 5. 2009

Tisk Export článku do PDF