Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.14
ze dne 20.08.2008

Usnesení ke zmapování stavu komunikací pro pěší - sídliště, stará zástavba k.ú.Řepy

Rada MČ

I. bere na vědomí předloženou zprávu.
Tisk Export článku do PDF