Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.44
ze dne 21.01.2008

Usnesení ke zmapování situace a užívání garážových stání v přízemí  domu čp. 1192, Drahoňovského , Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala zprávu OSOM o užívání garážových stání v přízemí halových garáží domu čp. 1192, Drahoňovského ulice , Praha 6 - Řepy. 


II. schvaluje podání výpovědi z nájmu nebytové prostory- garážového stání č.10 v přízemí halových garáží  v domě čp. 1192, Drahoňovského ul. Praha 6 - Řepy nájemci panu XY , bytem Vondroušova 1193-4, Praha 6 - Řepy  ve smyslu § 10 zákona 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění podle bodu č. VII, písm. b nájemní smlouvy, tj. s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení přímého ujednání v nájemní smlouvě ze dne 19.5.1997.


III. ukládá  vedoucí OSOM  zajistit podání  výpovědi.

Tisk Export článku do PDF