Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.16
ze dne 04.06.2008

Usnesení ke vstupním kritériím pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro bydlení seniorů v m.č. Praha 17 vč. návrhu znění formuláře a nájemní smlouvy na byt z FÚB

Rada MČ

I. byla seznámena s návrhem předkladu zástupce starostky p. Bc. Bořka Černovského, který navazuje na zpracovaný materiál p. Jiřího Svobody - Fondu ústupového bydlení v Řepích.


II. projednala
1.přehled domů ve svěřené správě m.č. Praha 17 zařazených do FÚB
2.vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro
   bydlení seniorů v m.č. Praha 17
3.formulář žádosti o pronájem bytu z Fondu ústupového bydlení vč. podkladu soc.odboru
4.postup pro zpracování žádosti o byt z Fondu ústupového bydlení
5.výši nájemného v bytech Fondu ústupového bydlení pro rok 2008 a jeho zvyšování v dalším období
6.uzavření nájemních smluv pro stávající i nově vybrané uživatele bytů z Fondu ústupového bydlení   
   na dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech, která se nebude  
   vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu


III. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit
1. přehled domů ve svěřené správě m.č. Praha 17 zařazených do FÚB
2. vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro
    bydlení seniorů v m.č. Praha 17
3. formulář žádosti o pronájem bytu z Fondu ústupového bydlení vč. podkladu soc.odboru
4. postup pro zpracování žádosti o byt z Fondu ústupového bydlení
5. výši nájemného v bytech Fondu ústupového bydlení pro rok 2008 a jeho zvyšování v dalším    
    období
6. uzavření nájemních smluv pro stávající i nově vybrané uživatele bytů z Fondu ústupového  
    bydlení na dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech, která se  
    nebude vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu


IV. ukládá vedoucí OSOM a SOC předložit návrh RMČ na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF