Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.16
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke vstupním kritériím pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro bydlení seniorů v m.č. Praha 17 vč. návrhu znění formuláře a nájemní smlouvy na byt z FÚB

Rada MČ

I. byla seznámena s návrhem předkladu zástupce starostky p. Bc. Bořka Černovského, který navazuje na zpracovaný materiál p. Jiřího Svobody - Fondu ústupového bydlení v Řepích

II. projednala
2.1 přehled domů ve svěřené správě m.č. Praha 17 zařazených do FÚB
2.2 vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro bydlení seniorů v m.č. Praha 17
2.3 formulář žádosti o pronájem bytu z Fondu ústupového bydlení vč. podkladu soc.odboru
2.4 postup pro zpracování žádosti o byt z Fondu ústupového bydlení
2.5 výši nájemného v bytech Fondu ústupového bydlení pro rok 2008 a jeho zvyšování v dalším období
2.6 uzavření nájemních smluv pro stávající i nově vybrané uživatele bytů z Fondu ústupového bydlení na dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech, která se nebude vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu

III. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit
3.1  přehled domů ve svěřené správě m.č. Praha 17 zařazených do FÚB
3.2 vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro bydlení seniorů v m.č. Praha 17
3.3 formulář žádosti o pronájem bytu z Fondu ústupového bydlení vč. podkladu soc.odboru
3.4 postup pro zpracování žádosti o byt z Fondu ústupového bydlení
3.5 výši nájemného v bytech Fondu ústupového bydlení pro rok 2008 a jeho zvyšování v dalším období
3.6 uzavření nájemních smluv pro stávající i nově vybrané uživatele bytů z Fondu ústupového bydlení na dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech, která se nebude vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu

IV.  ukládá vedoucí OSOM a SOC předložit návrh RMČ na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF