Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.10
ze dne 19.08.2009

Usnesení ke stavební úpravě objektu Vondroušova 1193 – 1198, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

zadání veřejné zakázky v podlimitním otevřeném řízení dle § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci „Stavební úprava objektu Vondroušova 1193 – 1198“


II. SOUHLASÍ

s přípravou zakázky, se zveřejněním oznámení o zakázce, s financováním, které bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2010


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis oznámení, jmenování komise

Tisk Export článku do PDF