Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.10
ze dne 22.04.2009

Usnesení ke stanovisku k pronájmu části pozemku parc. č. 1234/24 k. ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1234/24 v k. ú. Řepy


II. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1234/93 v k. ú. Řepy.


III. ukládá OÚRI dát na vědomí žadateli stanovisko M. č. Řepy

Tisk Export článku do PDF