Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.6
ze dne 04.06.2008

Usnesení ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektů v rámci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP"

Rada MČ

I. souhlasí s uzavřením předložené  Smlouvy o spolupráci při realizaci projektů v rámci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP"


II. ukládá mu a zmocňuje tajemníka úřadu MČ k vzájemnému odsouhlasení technických příloh předmětné smlouvy.


III. určuje ve smyslu smlouvy za odpovědné kontaktní osoby Ing.Lubomíra Němejce a p.Petra Loučku.


IV. ukládá starostce po upřesnění technických údajů smlouvu uzavřít.

Tisk Export článku do PDF