Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.3
ze dne 23.04.2008

Usnesení ke smlouvě o poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely - Předpis pro provoz a údržbu služebních vozidel

Rada MČ

I. schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely se starostkou Jitkou Synkovou.


II. ukládá zástupci starosty Antonínu Kopeckému jménem MČ smlouvu po zapracování formálních náležitostí uzavřít s účinností od 1.5.2008.


III. ukládá tajemníkovi ÚMČ zabezpečit  příslušná realizační opatření


IV. bere na vědomí znění nařízení tajemníka č.11/08 - Předpis pro provoz a údržbu služebních vozidel

Tisk Export článku do PDF