Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.10
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku  na rok 2008 pro nákup  zařízení AREÍON  / zařízení tísňové pomoci/

Rada MČ

I. schvaluje návrh předložené  smlouvy o nákupu  zařízení tísňové péče Areíon.


II. schvaluje převod finančních prostředků v rámci  rozpočtu 05-sociálního okruhu ve výši 130 000 Kč


III. ukládá  ekonomickému odboru promítnout do rozpočtu 05-sociálního okruhu  na rok 2008


IV. zmocňuje starostku městské části  Praha 17 k podepsání smlouvy.

Tisk Export článku do PDF