Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.14
ze dne 28.11.2007

Usnesení ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a žádosti o uvolnění finančních prostředků z 05-sociálního okruhu

Rada MČ

I. schvaluje návrh předložené smlouvy a převod finančních prostředků v rámci rozpočtu 05-sociálního okruhu ve výši 62 500 Kč.


II. ukládá ekonomickému odboru promítnout úpravu  do rozpočtu 05-sociálního okruhu na rok 2007 a zmocňuje  starostku městské části Praha 17  k podepsání smlouvy.Dále rada ukládá soc. odboru informovat sociální komisi o pronájmu přístrojů jednotlivým žadatelům.

Tisk Export článku do PDF