Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.33
ze dne 08.08.2007

Usnesení ke smlouvě o dílo - rekonstrukce dětského hřiště v ul. Laudova před bytovým domem č.p. 1020 - 1023 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. souhlasí s předloženým návrhem smlouvy


II. pověřuje pí. starostku podpisem smlouvy a odbor životného prostředí a dopravy zajištěním realizace předmětné akce.
Tisk Export článku do PDF