Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.11
ze dne 27.06.2007

Usnesení ke schválení Kroniky za rok 2006

Rada MČ

I. byla seznámena s návrhem obsahu Kroniky za rok 2006.


II. schvaluje obsah Kroniky za rok 2006
Tisk Export článku do PDF