Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.7
ze dne 23.05.2007

Usnesení ke schválení kandidáta na funkci ředitele Mateřská škola Laudova se speciálními třídami.

Rada MČ

I. projednala výsledky konkursního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 163 00, Praha 6 - Řepy.


II. schvaluje na funkci ředitelky Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 163 00, Praha 6 - Řepy, paní Bc. Alenu Lucovou s termínem nástupu funkce dle dohody, nejpozději však k 1.9. 2007.


III. ukládá OšK a PER postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF