Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.3
ze dne 11.02.2008

Usnesení ke  Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova - vyúčtování finančních prostředků v roce 2008

Rada MČ

I. rozhodla, aby nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008  ve výši 80 884,20 Kč použil Klub občanů BBD Vondroušova ke stejným účelům v roce 2009


II.  ukládá sociálnímu odboru postupovat dle tohoto usnesení a informovat Klub občanů BBD Vondroušova.

Tisk Export článku do PDF