Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.2
ze dne 05.08.2009

Usnesení ke jmenování vedoucího odboru životního prostředí a dopravy

Rada MČ

I. RUŠÍ

své rozhodnutí č. 59/31 ze dne 8. 4. 2009 z důvodu nenastoupení jmenovaného do pracovního poměru.


II. JMENUJE

pana Ing. Miroslava Srpa, vedoucím odboru životního prostředí a dopravy s účinností od 10. srpna 2009


III. STANOVUJE

jeho platové zařazení v souladu s platovými předpisy do 10. platové třídy (dle vykonávané práce v katalogu prací).


IV. UKLÁDÁ

útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné podklady.

Tisk Export článku do PDF