Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 41.1
ze dne 28.08.2008

Usnesení ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku

Rada MČ

I. jmenuje pana  Ing. Tomáše Kraftu  vedoucím odboru správy obecního majetku s účinností od 1. září 2008.


II. stanovuje  jeho platové zařazení v souladu s platovými předpisy do 11. platové třídy (dle vykonávané práce v katalogu prací).


III. ukládá útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné podklady.

Tisk Export článku do PDF