Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.5
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky "Stavební úprava Galandova 1243-1246, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky "Stavební úprava Galandova 1243-1246, Praha 6 - Řepy"


II. souhlasí  se složením komise dle přílohy usnesení 


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF