Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.5
ze dne 20.02.2008

Usnesení ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení "Výměna oken MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky "Výměna oken MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy".


II. souhlasí  se složením komise dle přílohy usnesení 


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis jmenování složení komise.

Tisk Export článku do PDF