Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.13
ze dne 08.09.2008

Usnesení ke jmenování člena škodní a vyřazovací komise

Rada MČ

I. projednala návrh změny člena škodní a vyřazovací komise. Za Ing.Pavla Semanského se navrhuje Mgr.Naděžda Zemanová


II. schvaluje návrh změny člena škodní a vyřazovací komise


III. ukládá vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF