Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.24
ze dne 08.07.2009

Usnesení ke geografickému názvosloví M. č. Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost zeměměřičského úřadu o přezkoumání geografického názvosloví v území M. č. Praha 17, případně o jeho doplnění


II. SOUHLASÍ
s předloženým geografickým názvoslovím v území M. č. Praha 17 ve výtisku mapy v měřítku 1 : 10 000 a v přiloženém seznamu včetně doplnění o názvy - Bílá Hora, U Boroviček, Na Pískách


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis sdělení a potvrzení doplněného mapového výtisku

Tisk Export článku do PDF