Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.22
ze dne 03.06.2009

Usnesení k zpětvzetí výpovědi dané paní XY a panovi XY, Vondroušova čp. 1155

Rada MČ

I. PROJEDNALA

průběh soudního řízení ve věci výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1155 ve Vondroušově ulici dané manželům XY, Vondroušova čp. 1155


II. SCHVALUJE

zpětvzetí výpovědi s podmínkou, že manželé XY vezmou zpět žalobu o určení neplatnosti výpovědi a uhradí náklady soudního řízení, a uznání přechodu nájmu bytu na syna XY


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF