Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.25
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žalobě paní XY proti MČ Praha 17 o zaplacení částky 650.000,- Kč s příslušenstvím - návrh dohody o narovnání

Rada MČ

I. projednala návrh dohody o narovnání ve věci žaloby paní XY proti MČ Praha 17 o zaplacení částky 650.000,- Kč s příslušenstvím


II. schvaluje uzavření dohody o narovnání.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF