Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.34
ze dne 19.08.2009

Usnesení k zajištění nepřetržitého provozu pečovatelské služby v období 9 - 12/2009 - upravený rozpočet CSZS

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

se zajištěním zkušebního provozu nepřetržité pečovatelské služby


II. SCHVALUJE

vyčlenění finančních prostředků na zajištění této služby ve výši 500 000,- Kč z rezervy rozpočtu městské části


III. UKLÁDÁ

vedoucí ekonomického odboru připravit rozpočtové opatření v souladu s přijatým usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF