Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.2
ze dne 20.08.2008

Usnesení k zajištění investičních akcí

Rada MČ

I. projednala zajištění investičních akcí  v r. 2008: Vondroušova 1212- 1215, Španielova 1277-1283,1284-1290 - požární klapky a Socháňova  1129- 1231, 1132-1134 - zateplení střech lodžií.


II. schvaluje pověřit firmu OPTIMIS se zajištěním výběru zhotovitele a vlastní realizací  akcí, fakturace bude předána k proplacení  MČ Praha 17.


III. ukládá OÚRI informovat Optimis.

Tisk Export článku do PDF