Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.12
ze dne 22.04.2009

Usnesení k žádosti Společenství vlastníků jednotek Socháňova 1132-1134, Socháňova 1133, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. souhlasí s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků jednotek Socháňova 1132-1134, se sídlem Socháňova 1133, Praha 6 - Řepy výši Kč 300 000,-


II. ukládá ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF