Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.49
ze dne 15.06.2009

Usnesení k žádosti pí. XY, Španielova čp. 1283/XY, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. XY v ulici Španielova čp. 1283, Praha – Řepy – Prodej IV. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pí. XY, Španielova 1283, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. XY ul. Španielova čp. 1283 ze dne 03. 6. 2009


II. SOUHLASÍ

a schvaluje ve smyslu ust. § 517 obč. zákoníku prodloužení termínu splatnosti částky ve výši 565.670, - Kč ze stavební spořitelny Wüstenrot a. s. Byla stanovena náhradní lhůta k plnění, a to nejpozději do 30. 06. 2009. V případě nedodržení této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17 k  odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví  bj.  1283/XY v ulici Španielova čp. 1283 v Praze – Řepích, registrovanou pod číslem 2009/1916.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM, aby zajistil splnění usnesení RMČ

Tisk Export článku do PDF