Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.21
ze dne 08.09.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1170 o uzavření nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1170 ve Vondroušově ulici


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1170 ve Vondroušově ulici s paní XY na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF