Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.20
ze dne 08.09.2008

Usnesení k žádosti paní XY v zastoupení paní XY, Galandova 1241

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY v zastoupení její mandantky paní XY, Galandova 1241,  o souhlas s uzavřením splátkové dohody na poplatky z prodlení  na delší období než 1 roku  na dlužnou částku 196.171,--Kč.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

II.a uzavření splátkového kalendáře s pí. XY na delší období než 1 roku. Splátky ve výši 2000.--Kč do konce roku 2008 a od ledna 2009 splátky ve výši 3000,--Kč měsíčně. V případě nepředvídaných okolností a nemožnosti úhrady měsíční splátky v celém rozsahu bude  částka pí. XY uhrazena později v co možná nejkratším termínu

II.b ponechat pí. XY bydlet ve stávajícím bytě  o vel. 2+k.k. v domě čp. 1241 bez nájemní smlouvy za podmínky řádného hrazení nájmu a dodržování splátkové dohody a to z důvodu zdravotní a sociální situace.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF