Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.20
ze dne 11.02.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Španielova čp. 1286 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1286 ve Španielově ulici, o navázání nové nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF