Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.7
ze dne 20.10.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Španielova 1288 o vydání souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1288 ve Španielově ulici, o vydání souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu


II. schvaluje přihlášení pana XY, občana Slovenska, do bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1288 ve Španielově ulici v Praze 6 – Řepích na dobu určitou do 30.9.2009


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF