Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.1
ze dne 12.01.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Španielova 1263, Praha – Řepy o proplacení nákladů na stěhování

Rada MČ

I. ukládá sociálnímu odboru prověřit možnost přiznání mimořádné sociální dávky


V případě, že částka mimořádné sociální dávky nepokryje náklady, RMČ souhlasí s dofinancováním z rozpočtu MČ Praha 17.

Pokud nebude dávka přiznána, souhlasí RMČ  s financováním z rozpočtu MČ v celé výši.

Tisk Export článku do PDF