Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.23
ze dne 19.11.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Socháňova 1132 ,  oprávněné nájemkyně o prodloužení lhůty pro odkoupení  bytové jednotky  č. 1132/XY v ul. Socháňova 1132, Praha – Řepy – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala žádost  paní XY, oprávněného nájemce bytové jednotky, Socháňova 1132, Praha 6 – Řepy o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1132/XY v ul. Socháňova 1132, Praha 6 – Řepy.


II.  schvaluje prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy z důvodu rozvodového řízení do 30.4.2009.


III.  ukládá vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF