Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.3
ze dne 05.08.2009

Usnesení k žádosti paní XY o zřízení tržního místa

Rada MČ

I. SCHVALUJE

navrženou změnu tržního řádu tak, jak je uvedena v žádosti podnikatelky XY


II. UKLÁDÁ

vedoucí živnostenského odboru JUDr. Žeberové v tomto smyslu informovat podnikatele a při nejbližším možném termínu navrhnou změnu přílohy tržního řádu ve formě připomínek k  novele nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Tisk Export článku do PDF