Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.21
ze dne 03.06.2009

Usnesení k žádosti paní XY o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu č. XY v domě čp. 1232, Galandova ul. Praha 6 – Řepy, souhlas se splátkovou dohodou a odpuštěním části dluhu na poplatcích z prodlení

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, uživatelky bytu č. XY o vel. 1+1/L v 1. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu, uzavření splátkové dohody na poplatky z prodlení, případně částečné odpuštění dluhu


II. SCHVALUJE

zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu č. XY o vel. 1+1/L v 1. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy za podmínky, že pí. XY se zaváže uhradit náklady soudního řízení


III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE

ke schválení uzavření splátkové dohody na zbývající dlužnou částku  PZP se splatností 500,- Kč /měsíc, tj. do 68 měsíců.


IV.  UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady, případně předložit bod 3. b na zasedání ZMČ

Tisk Export článku do PDF