Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.8
ze dne 17.03.2008

Usnesení k žádosti paní XY o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou v souvislosti s výměnou bytu

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí paní XY nájemkyně bytu  o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou z důvodu umožnění výměny bytu


II. schvaluje vystavení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě  ze dne 15.10.2003 na dobu neurčitou


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF