Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.17
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti paní XY o splátkování kupní ceny při prodeji pozemků p.č. 1613/1,2, lokalita RD Na Fialce I

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY ohledně splátkování kupní ceny 518 935,- Kč za pozemky p.č.1613/1 ostatní plocha o výměře 104m2 a ? podíl pozemku p.č. 1613/2 o výměře 135m2 takto : polovinu kupní ceny ve výši 259 468,-Kč při podpisu kupní smlouvy a tři splátky ve výši 86 489,-Kč do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy.


II. schvaluje výše uvedené splátky


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF