Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.18
ze dne 04.06.2007

Usnesení k žádosti paní XY o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY nájemkyně bytu  v domě čp. 1138 v Jiránkově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 4533 na dobu určitou 1 roku do 23.6.2008.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF