Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.14
ze dne 20.10.2008

Usnesení k žádosti paní XY  o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Španielova 1268, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1268/XY

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Španielova 1268, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu  o vel. 4+1/L s přísl. v 5.podlaží domu čp. 1268 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY,  která s ní žije ve společné domácnosti.


II. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1268/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1267 – 1269 ul. Španielova, k.ú. Řepy – prodej III. etapa


III. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit  uzavření dodatku  k platné dohodě o užívání  bytu  o vel. 4+1/L s přísl. v 5.podlaží  domu čp. 1268 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu beze změn.


IV. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit  změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1268/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1267 – 1269 ul. Španielova, k.ú. Řepy – prodej III. etapa, na základě usnesení ZMČ č.11.8 ze dne 26.3.2008, kterým byl schválen prodej jednotek (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům uvedeným v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného usnesení a to takto b.j. č.  1268/XY pí. XY  na  pí. XY a XY


V. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 4+1/L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1268 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1268/XY na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF