Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.29
ze dne 20.05.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o navázání nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, o navázání nájemní smlouvy


II. NESCHVALUJE

žádost z důvodu neplnění splátkové dohody


III. ZPLNOMOCŇUJE

starostku m. č. Praha 17 k podpisu příslušných plných mocí právním zástupcům m. č. Praha 17


IV.  UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF