Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.20
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Makovského 1143 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně služebního bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 30.4.2011


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF